WIST U DAT

 

 • u alle Nieuwsbrieven met belangrijke info kunt teruglezen bij 'Handigheidjes' en dan 'Nieuwsbrief'?
  Hierin staat steeds het laatste nieuws!!

 • u uw tips ook digitaal kunt versturen naar onze school?
  Zie hiervoor 'Onze school' en dan 'TIPS voor school'

 • we een filmpje hebben gemaakt over Ouderbetrokkenheid 3.0 op De Duinsprong?
  Zie hiervoor 'Onze school' en dan 'Ouderbetrokkenheid 3.0' en dan de submap 'Filmpje....'

 • voorporTAAL een belangrijke rol speelt bij ons onderwijs?
  VoorporTAAL is een taalklas voor anderstalig kleuters waar extra aandacht wordt besteed aan taalontwikkeling en woordenschat. Op onze site kunt u filmpjes bekijken in meerdere talen!!! Zie hiervoor 'Onze School' en dan 'VoorporTAAL'.

 • De Duinsprong gecertificeerd is voor 'Ouderbetrokkenheid 3.0'. Regelmatig vindt een hercontrole plaats.
  Wilt u het keuringsrapport lezen, ga dan naar naar 'Onze school' , 'Ouderbetrokkenheid 3.0'  en daar ziet u het keuringsrapport staan voor schooljaar 2017-2018

 • sport op de Duinsprong een belangrijke rol speelt. Voor meer info wat betreft onderstaande: Klik op 'Handigheidjes' en dan op 'Sporthoek'.

Pleinactief (1)