Kanjer

Werken met Kanjers                                                  Max

Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of uitgelachen te worden.

Leerkrachten verlangen naar een school waar ze op een normale manier kunnen lesgeven.
De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, is het speerpunt van de Kanjertraining. Het welbevinden van leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden we erg belangrijk. 

Daarom wordt er in alle groepen veel aandacht besteed aan het werken aan en met Kanjers!

Voor méér info: klik hier

De afgelopen jaren heeft u enkele keren per jaar kunnen lezen in de Kanjerkrant op onze website, gemaakt door kinderen en leerkrachten.
Vanaf schooljaar 2016-2017 willen we u graag nog vaker informeren over de Kanjeractiviteiten in de groepen.
De leerkrachten en de kinderen houden samen een speciaal "Kanjerblog" bij, waarop elke groep een keer aan de beurt komt om een verslagje van een activiteit te verzorgen. Kijkt u daarom zeer regelmatig op de onderstaande link:

http://kanjerblogdeduinsprong.blogspot.nl/

 

Kanjer (1)

 

Wilt u de laatste Kanjerkrant van het schooljaar 2016-2017 nog eens bekijken? Klik dan HIER