Basisschool de Duinsprong is een opleidingsschool.

Op onze school verzorgt het gehele team van groepsleerkrachten samen met de basisschoolcoach, de praktijkopleiding van de pabostudenten van Fontys Hogeschool Kind & Educatie in Den Bosch.

Jaarlijks bieden we aan zo’n 8 tot 10 pabostudenten een leerwerkplek aan. Van deze groep studenten zijn twee meestertraject studenten die vijf weken zelfstandig een groep overnemen. Dit zijn studenten die de opleiding bijna hebben afgerond en die dan laten zien dat zij het vak in de vingers hebben. Zij doen ook onderzoek naar een onderwerp dat door de school wordt aangedragen en wat gaat bijdragen aan de schoolontwikkeling van de Duinsprong.

Daarnaast begeleiden we ook studenten uit de hoofdfase en propedeusefase en als team van studenten werken zij ook samen. De basisschoolcoach is een dag per week beschikbaar voor de coaching van deze studenten, in nauwe samenwerking met de mentoren en de studieloopbaanbegeleider van Fontys Pabo Den Bosch.

Op onze school zijn ook regelmatig stagiaires te vinden van verschillende andere opleidingen.

We ervaren de aanwezigheid van studenten en stagiaires als een verrijking van ons onderwijs:

Samen van en met elkaar leren.

 

Voor de komende 4 jaren is de ambitie om uit te groeien naar een academische opleidingsschool. Dat wil zeggen dat de Pabo afstudeerders in zijn/haar onderzoeken ondersteuning gaan krijgen van een collega of een werkgroep vanuit het schoolteam. Mogelijk ook door een collega of collega’s met master opleiding. Vanuit het schoolplan worden jaarlijks steeds de onderzoeksvragen geformuleerd en met de aanbevelingen en conclusies van het gedane onderzoek kan de school dan weer volgende stappen zetten. Zo krijgt samen van en met elkaar leren een concrete invulling wat een impuls geeft aan de schoolontwikkeling.

De STAGESPRONG.........

De Stageprong is een digitaal krantje waarin de studenten die stage lopen op De Duinsprong hun ervaringen/ontwikkelingen en leuke zaken omtrent de stages van de pabostudenten delen.
Klik op onderstaande link.  Veel leesplezier!

2018-2019:

2017-2018: