OV

 

ACTIVITEITEN en ander OV-NIEUWS schooljaar 2018 - 2019:

 

Wat organiseert de Oudervereniging allemaal van de OV-bijdrage :

 • Schoolreisjes
 • Afscheid & kamp groep 8
 • Schoolfoto's
 • Activiteiten voor de leerlingen (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnavalsviering)
 • Acties tbv verbetering van verkeersbeleid / situatie rondom de school


Waarover denkt de Oudervereniging allemaal mee met de schoolleiding & leerkrachten : 

 • Gezond school beleid
 • Andere zaken omtrent het welzijn van de leerlingen
 • Goede besteding van de OV-bijdrage
 • Enz.
 

Reeds geplande OV-activiteiten schooljaar 2018-2019 : 

 • 9 oktober       Algemene Leden Vergadering  OV (20 u - aula)  Uitnodiging+agenda (klik hier)
 • 5 december   Sinterklaasviering
 • 22 januari      Schoolfotograaf

 

De Oudervereniging helpt actief mee bij de uitvoering&organisatie van deze activiteiten, en van een groot deel van de ouderbijdrage worden de kosten van deze activiteiten betaald. 

De ouderbijdrage is ook voor dit schooljaar gelijk gebleven : Eur 28,- per schoolgaand kind.

 

Vragen of opmerkingen? Laat het de OV weten via : ov@deduinsprong.nl

   

De bestuursleden van het dagelijks bestuur zijn:

*   Diane van de Wiel   -   voorzitter
*   Anouk Labout   -   penningmeester
*   Nicole Damen   -   secretaris
*   Vacant   -   vicevoorzitter
*   Jeroen van Ooijen   -   ledenadministrateur

              Ovfoto2      VLNR: Diane van de Wiel, Anouk Labout, Nicole Damen, Jeroen van Ooijen  

Ouders met een Heusdenpas.

Ouders kunnen Stichting Leergeld Heusden vragen de ouderbijdrage te vergoeden. Als er echter al zelf betaald is, krijgt u via deze Stichting geen vergoeding meer en kan dit ook niet meer gedeclareerd worden via de Heusdenpas.
Als ouders bij Stichting Leergeld Heusden bekend zijn, betaalt de Stichting de ouderbijdrage en zijn ouders niet afhankelijk van het (resterende) budget van de Heusdenpas.
Meer info:
mail:  leergeldheusden@gmail.com
web:  www.leergeld.nl/heusden 

 

NOTULEN Algemene Leden Vergadering Oudervereniging 18 oktober 2016

KLIK HIER