Schooltijden

Schooltijden 2018/2019:

ma,di, do, vrij 8.30 uur tot 14.30 uur

woe 8.30 uur t/m 12.30 uur

Voor sommige kleutergroepen gelden extra vrije tijden; deze info volgt z.s.m.

Lunch- en pauzetijden

Om iedereen de nodige rust en ruimte tijdens de middagpauze te geven, is het volgende rooster opgesteld:
Kleine pauze: 5/6 om 10.00 uur,  3/4 + 7/8 om 10.15 uur
Middagpauze 1/2 + 5/6 om 12. 00 uur, 3/4 + 7/8 om 12.30 uur 

Vakanties:

Herfstvakantie maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober
Kerstvakantie    maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
Voorjaarsvakantie maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart
Pasen                 maandag 22 april (valt in vakantie)
Meivakantie       maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Hemelvaart donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Pinksteren          maandag 10 juni en dinsdag 11 juni
Zomervakantie  vrijdag 5 juli om 11.45 uur
Studiedagen 18 sept,14 nov, 6 dec, 8 febr, 3 apr, 6 mei


Zie voor alle afwijkende tijden, uitstapjes enz., de DIGIDUIFKALENDER!!!!! 

Attentie:

Afwijkende schooltijden worden altijd van te voren schriftelijk doorgegeven.
Gewoonlijk ruim één maand van tevoren, zodat u o.a. de opvang van uw kind(eren) nog kunt regelen.