Schooltijden

Schooltijden 2018/2019:

Schooltijden voor alle groepen:
 
Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur    Op woensdag zijn de 4-jarigen van groep 1 vrij!

 

Lunch- en pauzetijden

Kleine pauze: gr 3 en gr 5/6 om 10.00 uur,  gr 4 en gr 7/8 om 10.15 uur


Op onze school hebben we een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen met hun leerkracht in de eigen groep eten. De groepen 1-2 en 7-8 eten om 11:45 uur en de groepen 3-4 en 5-6 eten om 12:15 uur. De kinderen hebben een kwartier om hun meegebrachte lunch te nuttigen en gaan daarna met overblijfkrachten een half uur buiten spelen. Kinderen die nog niet klaar zijn in dat kwartier mogen met een overblijfkracht nog verder eten. De verdeling is gemaakt zodat het met het buitenspelen niet te druk is op de speelplaats. Bij slecht weer blijven de kinderen na het eten in de klas en mogen dan vrij spelen onder begeleiding van een overblijfkracht.

Vakanties:

Herfstvakantie maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober
Kerstvakantie    maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
Voorjaarsvakantie maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart
Pasen                 maandag 22 april (valt in vakantie)
Meivakantie       maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Hemelvaart donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Pinksteren          maandag 10 juni en dinsdag 11 juni
Zomervakantie  vrijdag 5 juli om 11.45 uur
Studiedagen 18 sept,14 nov, 6 dec, 8 febr, 3 apr, 6 mei


Zie voor alle afwijkende tijden, uitstapjes enz., de DIGIDUIFKALENDER!!!!! 

Attentie:

Afwijkende schooltijden worden altijd van te voren schriftelijk doorgegeven.
Gewoonlijk ruim één maand van tevoren, zodat u o.a. de opvang van uw kind(eren) nog kunt regelen.