VoorporTAAL

Informatie voor ouders over VoorporTAAL

Diverse ouders hebben het filmpje op onze school bekeken, waarbij een Syrische vrijwilliger optrad als tolk:

Myvt8134

Ipie9755

Ukxx6580 

We zijn gestart met het voorporTAAL!!

VoorporTAAL is een taalklas voor anderstalig kleuters waar extra aandacht wordt besteed aan taalontwikkeling en woordenschat. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente.
Wellicht heeft u in de krant hierover al meer gelezen: op De Dromenvanger in Oud-Heusden zijn ze hier na de zomervakantie al mee gestart. Wij mogen gebruik maken van het lokaal van Mikz. 
Het voorporTAAL is niet er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor anderstalige ouders. Samen met hun kind starten ze met taalontwikkeling in de taalklas van juffrouw Marit. Na een half uur gaan de ouders naar de aula, waar ze les in de Nederlandse taal krijgen van juffrouw Laury van het Koning Willem I-college.  Het is namelijk belangrijk dat ook de ouders de Nederlandse taal snel machtig worden en dat ze thuis met hun kinderen de aangeboden woordenschat en leerstof nog eens kunnen herhalen.


Img 3271 

Donderdag 26 oktober zijn we gestart met het voorporTAAL. De klas was ingericht rond het thema herfst. Juf Marit las voor uit een boek over de herfst en bood op een interactieve manier begrippen rond het thema herfst aan. Alle ouders van kinderen die in de taalklas van het voorporTAAL zitten, zijn uitgenodigd om de taalactiviteit bij te wonen. Eén ouder sloot aan, zodat ze meteen wist welke woorden haar dochter kreeg aangeboden.  We hopen dat ook de andere ouders hierbij aansluiten, zodat er een directe link is tussen het woordenschataanbod op school en thuis. 

 

Img 3270

Juffrouw Laury van het Koning Willem I-college is met 2 ouders aan de slag gegaan met woorden rond het thema herfst, zodat ouders ook thuis met hun kinderen kunnen oefenen. Op deze manier proberen we via de taalklas van het voorporTAAL de kinderen én hun ouders extra woordenschatondersteuning te geven.

Img 3269

 

Stukje info geschreven door juf Laury:

Zoveel woorden die een kind tot het vierde levensjaar leert, en zoveel minder voor een kind in een taalarme omgeving….Daar wordt nu gelukkig aandacht aan besteed in het VoorPortaal op de Duinsprong.

Elke week leren de ouders clusters van woorden, die hun kinderen de week erna leren; ze kunnen dan veel oefenen met hen thuis. We beginnen de les met een filmpje op You tube rondom de woorden van die week, meestal is dat een liedje; thuis kunnen de ouders dan met hun kinderen luisteren en kijken. Daarna gaan we met  de praatplaten en woordwebben aan de slag; de ouders moeten de woorden begrijpen en ze moeten er ook vooral goede zinnen mee maken. Niet alleen de woordenschat maar ook de grammatica is belangrijk!

De tweede helft van de les  besteden we aandacht aan de taalwensen van de ouders. Vaak willen zij wat grammatica leren.  Daarnaast besteden we aandacht aan het nieuws; daarvoor gebruiken we Nieuwsbegrip. We kijken wat we al weten over het onderwerp, daarna kijken we naar het filmpje, vervolgens lezen we de tekst op het passend niveau. We spreken dan over het onderwerp. Vervolgens gaan we aan de slag met de vragen.

Het is erg prettig om samen bezig te zijn met taal. Bovendien is het ook belangrijk voor de kinderen maar ook voor de ouders. 

Klik HIER als u onderstaande tekst groter wilt lezen!

Duinsprong Voorportaal