Kwaliteit

Basisschool De Duinsprong werkt continu aan kwaliteitsverbetering: we werken met bekwaam personeel, hebben goede methoden, volgen van de resultaten van de leerlingen.

We onderzoeken onze schoolkwaliteit met behulp van een kwaliteitsinstrument, genaamd WMK. Met behulp van dit instrument maken we een meerjarenplanning waarin we de kwaliteitszorg op korte en lange termijn onderzoeken en ontwikkelen.

Schooljaar 2020-2021 is De Duinsprong bezocht door de Inspectie van Onderwijs. Het onderzoek heeft geleid tot de waardering GOED.

Met WMK bepalen we welke thema’s we onderzoeken. Zo zijn er vragenlijsten met betrekking tot veiligheid, onderwijskwaliteit en samenwerken met ouders. Gedurende een schooljaar worden er vragenlijsten uitgezet voor leerlingen, ouders en leerkrachten, maakt het team een QuickScan en wordt er een schooldiagnose uitgezet. We analyseren de uitslagen en gaan aan de slag met eventuele aandachtspunten. Jaarlijks verantwoorden wij onze kwaliteitsaanpak in een Nieuwsbrief Kwaliteit.