Speerpunten

1. Identiteit van de school: De Duinsprong is trots op een goed pedagogisch klimaat waarbij veiligheid, vertrouwen en een goede groepsdynamiek een voorwaarde tot leren is. Ongeacht culturele en godsdienstige verschillen mag iedereen zijn wie hij/zij is, vanuit respect en vertrouwen naar elkaar.

2. Heldere didactische structuur: In alle groepen wordt op 3 niveaus lesgegeven volgens het direct instructiemodel. De leerkrachten stemmen aanbod en instructie af op onderlinge verschillen en instructiebehoeften.

3. Digitaal Onderwijs: De Duinsprong heeft een heldere visie op digitalisering. Leerlingen verwerken de aangeboden instructie digitaal, waarbij ze naast de aangeboden lesstof aan eigen (leerdoelen) werken.

4. Talentontwikkeling: Leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen. De Duinsprong stimuleert de onderzoekende houding bij kinderen. Vanuit nieuwsgierigheid ontdekken kinderen de wereld om zich heen.

5. Ouderbetrokkenheid: De Duinsprong heeft een heldere visie op de samenwerking tussen de driehoek leerkracht-ouder-kind. Er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid die we naar elkaar uitspreken.

6. Leren met Ouders (LmO): Ouders begeleiden hun kind bij één of meerdere vakgebieden tijdens schooluren op school. Ouders en kind leren in een één-op-één-relatie.

7. Academische Opleidingsschool: De Duinsprong zet in op de onderzoekende houding van de leerkrachten, waarbij wij leren van en met elkaar hoog in het vaandel hebben staan.

8 . Nieuwkomers: De Duinsprong is gespecialiseerd in de opvang van nieuwkoers. In het voorporTAAL en de TAALklas geven we een extra taalimpuls aan nieuwe anderstalige leerlingen.