Oudervereniging

De Duinsprong heeft een actieve ouderverenging (OV). Alle ouders van onze school zijn lid van de OV. Het bestuur van de oudervereniging (bestuur OV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die zich graag inzet voor de leerlingen en voor de school. Samen met de leerkrachten en hulpouders zorgt het bestuur OV ervoor dat uw kind(eren) bijzondere dagen en speciale activiteiten op een leuke en enthousiaste manier kunnen beleven. Het bestuur OV is de schakel tussen de ouders/verzorgers en de school. 

 

Wat doen we?

Het bestuur OV vergadert eenmaal per 6 weken. Namens de school neemt een leerkracht deel aan de vergadering. Het bestuur OV denkt mee over o.a. een gezond schoolbeleid, andere zaken over het welzijn van de leerlingen en een goede besteding van de OV-bijdrage. Samen met de school organiseert en coördineert het bestuur OV vele activiteiten, zoals: 

  • Schoolreisjes 

  • Afscheid en kamp groep 8 

  • Schoolfotograaf 

  • Feestdagen als Sinterklaas, Kerst en Carnaval 

  • Verkeersveiligheid rondom school  

  • Goede gaven 

  • Groepsouders 

 

Geplande schoolreisjes voor het schooljaar 2023-2024 

Wie Waar naar toe Welke dag Datum
Groep 1-2      
Groep 3-4      
Groep 5-6      
Groep 7-8      

 

Ouderbijdrage 

De vele activiteiten die de OV samen met het schoolteam organiseert, worden gefinancierd uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 2023 is de hoogte van de ouderbijdrage 2023-2024 vastgesteld op € 30,- per schoolgaand kind.  

Zijn er geen financiële middelen om te betalen, dan kan Stichting Leergeld Heusden u misschien helpen. 

 

Hoe zijn wij te bereiken? 

De oudervereniging is te bereiken via het mailadres: ov@deduinsprong.nl 

Mocht u bijvoorbeeld een vergadering willen bijwonen? Dan kunt u altijd een mail sturen naar het bovengenoemde mailadres. 

 

De bestuursleden van het dagelijks bestuur: 

Sandra van der Steen, Voorzitter 

Hanneke van Oosten, Vice-voorzitter 

Femke de Wit, Penningmeester 

Sylvia Brokken, Secretaris 

Tamara van Hulten, Ledenadministratie 

Karen Bronkhorst, Bestuurslid

Anouk de Vos, Bestuurslid

Marjolein Klever, Bestuurslid

Christel Stravers, Bestuurslid

Wendy van Bentum, Bestuurslid

Christian Brokken, Bestuurslid

Fatma Soncan, Bestuurslid

Niels van Loon, Bestuurslid

Rolinda Swaagman, Bestuurslid

 

Documenten: