Opleiden

Basisschool de Duinsprong is een academische opleidingsschool. 

Vanaf oktober 2018 is de Duinsprong gecertificeerd als academische opleidingsschool.

Op onze school verzorgt het hele team van groepsleerkrachten samen met de basisschoolcoach, de praktijkopleiding van de pabostudenten van Fontys Hogeschool Kind & Educatie in Den Bosch. 

Jaarlijks bieden we aan zo’n 8 tot 10 pabostudenten een leerwerkplek aan. Van deze groep studenten zijn twee afstudeer-studenten die onder andere vijf weken zelfstandig een groep overnemen. Dit zijn studenten die de opleiding bijna hebben afgerond en die dan laten zien dat zij het vak in de vingers hebben. Zij doen samen met de leerkrachten van de Duinsprong in onderzoeksgroepen onderzoek naar een onderwijskundig onderwerp dat door de school wordt aangedragen vanuit het schoolplan en wat gaat bijdragen aan de schoolontwikkeling van de Duinsprong, dit is een onderdeel van het Pabo examen

Het onderzoek en implementatie van resultaten worden versterkt door professionele activiteiten die afgestemd zijn zoals scholing, studiedagen, projecten, experts raadplegen, excursies. 

Door onderzoek wordt gezamenlijke visie op leren voortdurend aangescherpt. Onderzoekend handelen speelt een belangrijke rol. De school deelt kennis met partners, publiceert over onderzoeksresultaten, zoekt actief contact met andere scholen en maakt deel uit van netwerken.

Daarnaast begeleiden we ook studenten uit de hoofdfase en propedeusefase en als team van studenten werken zij ook samen. De basisschoolcoach is een dag per week beschikbaar voor de coaching van deze studenten, in nauwe samenwerking met de mentoren en de studiebegeleider van Fontys Pabo Den Bosch.  

Op onze school zijn ook regelmatig stagiaires te vinden van verschillende andere opleidingen. 

We ervaren de aanwezigheid van studenten en stagiaires als een verrijking van ons onderwijs: 

samen van en met elkaar leren.