Visie en missie

Onze kernbelofte

Ieder kind is anders en dat mag!
De Duinsprong wil aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van alle leerlingen
en hen de ruimte bieden binnen zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen,
vanuit een veilige, vertrouwde omgeving.

 

De Duinsprong… verrassend passend! De Duinsprong is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We zijn een kleurrijke school met openheid en waardering voor de verscheidenheid van mensen in de samenleving. Iedereen is uniek en mag zijn wie hij/zij is, met respect voor elkaar. De Duinsprong wil aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van alle leerlingen en hen de ruimte bieden binnen hun eigen tempo te ontwikkelen, vanuit een veilige, vertrouwde omgeving.

Naast aandacht voor cognitieve prestaties, zijn wij gericht op de creatieve, sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerling, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.. Zo kleuren we samen De Duinsprong tot een veelkleurige school.

De Duinsprong kenmerkt zich door:

1. een goede onderlinge relatie
2. een professionele cultuur
3. oog te hebben voor het individuele kind
4. een goede samenwerking met ouder
5. oog te hebben voor talenten

Onze slogan is: Ruimte om te groeien, ruimte om jezelf te zijn.