Ouderbetrokkenheid

De Duinsprong heeft een heldere visie op de samenwerking tussen de driehoek leerkracht-ouder-kind. Er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid die we naar elkaar uitspreken.