Jaarplan

Streefbeelden: De Duinsprong werkt met flexplekken waar leerlingen zelfstandig werken aan eigen doelen. De leerkrachten werken samen om passend onderwijs optimaal vorm te geven. De leerkrachten stemmen aanbod en instructie af op onderlinge verschillen en onderwijsbehoeften van leerlingen.

 

Schoolplan

In dit schoolplan beschrijven we ons onderwijskundig beleid en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. ons personeelsbeleid, waaronder de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we welke middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO).

 

Zorgplan

Ons zorgplan is opgesteld door de intern begeleiders van de school in overleg met directie en managementteam en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.